Versuri Burzum - Stemmen Fra TaarnetAlbum: Burzum - Aske[Desember '91]

En ukjent stemme kalte
Fra tArnet hvor ingen bodde
Fra bortenfor skogen
Hvor intet levde

Et rop i drAmmen sA skjAnt
Som stemmen til dronningen av natten

Vi vAknet og sA mAnen
Delvis dekket av dystre skyer

Det var kaldt og vAtt
Paa vAr ferd inn i riket
Av ufAdte tanker
Endelig kan vi se hva som kalte
For vi fulgte den stemmen in natt...

[english translation:]

An unknown voice called
From the tower, in which none lived
Beyond the forest
In that nothing lived

A call in the dream so beautiful
Like the voice of the queen of the night

We awoke and saw the moon
Partly covered from dark clouds

It was cold and wet
On our travel into the realm
The unborn thoughts
Finally we can see, what called us
Because we followed the voice tonight...