Versuri Darkthrone - I En Hall Med Flesk Og MjAd

Album: Darkthrone - Transilvanian HungerIen gammel ask - hang en Naskald gubbe,
Under en Svart himmel - hvorfra Regnet fosset ned.
Ingen for dithen - for a hugge liket ned,
for ingen kunne vite - hrorhen hengingen fant sted

Ensom mann han var - Da han dro til Valfars plass,
han ankom ifArt Brynje - til et storslAtt Grimt Palass.
Tusen Ar var gatt - siden forrige mann kom dit.
de grAt av Dyster glede - da en sAnn kom endelig.

Nor for det Trolske gapet - var en tAkeheim dypt ned.
Rekker av Nors sAnner - vandret dithen nor og ned.
Ingen manglet Grav - og ingen manglet sAnner,
for de for av elle og sott - dit til Kuldeheimens senger.

Kun fA av vaktens barn - kom til Farens rike rad,
for listig svik blant dem - fArte flestemann dypt ned.
Dog kan man hAre sangen - hver en Hedensk gammel hAytid
for ja enna festes det - blant De Trofste Ods SAnner.

[Skrevet for Darkthrone av Greifi Grishnackh 31/12 - 1993 a.Y.P.S.]ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook