Versuri Dimmu Borgir - Guds Fortapelse - Apenbaring Av DommedagAlbum: Dimmu Borgir - StormblastHengitt er vi
Til MArkets keiser
Den allmektiges kraft
(Som) FArer vArt sinn
I kamp
Mot godhet og lAgn

Dog fiendens hAr er fattig
Er den stor
Men vi skal ta dem alle
Og hente dem inn
En etter en

Det hAp de ser i gud
Skal forsvinne i et hav av torner
De torner deres falske frelser
Engang fAlte spikret i sin skalle

Himmelen skal rakne
Og en fandens torden
Skal buldre A brake
Hans krefter vil rAyne
Der MArkets front
Beseirer lystes pest

Ayne vil renne i sorg
NAr de innser (at) deres gud
Ikke lenger kan hjelpe
Det hAp de sA i gud
Er svunnet og vekk for alltid

De fAlger nA sin falske felser
Som fortsatt er bArer av en krone
Med torner
Men konge ble han ikke

[English translation:]

[God's Damnation-revelation Of The Judgment Day]

Devoted are we
To the emperor of the dark
The power of the almighty
(Which)leads our minds
Into battle
Against the good and their lies

Though the enemy's army is poor
It is big
But we shall take them all
Gather them up
One by one

The hope they saw in God
Shall I disappear in an ocean of thorns
The thorns their fake messiah
Once felt nailed to his skull

Heaven shall be torn
And a f*****g thunder
Shall boulder and roar
His powers will go weak
Where the front of dark
Conquer the plague of light

Eyes will run in sorrow
When they realize (that) their god
No longer can help
The hope they found in God
Is gone and so it shall be forever

Now they follow their fake salvator
Who still carries a crown of thorns
But king he never became