Versuri Dimmu Borgir - Nar Sjelen Hentes Til HelveteAlbum: Dimmu Borgir - StormblastFAlg
FAlg etter
Til Ondskapens hall vi drar!
Der det vendte kors pryder ferden!
Av MArkets Allmektighet!

PA kristi flesk vi spytter!
La det rAtne!
Et symbol pA godhettens bortgang!
Et skuespill der endes!

Bring frem vArt indre sinne!
Vis veien for vArt hat!
Skjend guds sjeler til evig pine!
I Ondskapens paradis er de dine!

[English translation:]

[When The Souls Are Brought To Hell]

Follow
Follow us
Through the hall of evil we travel!
Where the inverted cross leads the journey!
From the Omnipotence of darkness!

On the flesh of Christ we spit
Let it rot!
A symbol of disappearance of goodness
A play that is ended

Bring forth our inner anger!
Show the way for our hatred!
Give eternal suffering to God's souls!
In the paradise of evil they are yours!