Versuri Dimmu Borgir - VredesbyrdAlbum: Dimmu Borgir - Death Cult ArmageddonReis deg opp
La oss bestride
Den tanke fra vAr lend

Og dyrk
PA en forbannet jord
En smertens Att

For sA og tynge
De barmhjertiges skjAd
Som har tiltro til
Den sjelelAses brAd

For den tro du besitter
Er intet annet enn avsmak og hovmod
Og din nAden etter viten
Er en overflod av hAn og skjend

Smerten i mitt hjerte er ikke tArste
Etter himmelsk legeme

Ei er det sviktende sAken etter englemakt
Det er ilden og den brenner
Det er bare det at du
Skjemmer for den

Ta del i skyldens skygge
Behag din sjel med syndens under
For hvor er vel du
NAr lampen slukkes

Men dAden kommer ei
Med vArt bud
Gjenklang fra den prektiges arv
Vil innfri det endelige forderv

[repeat 1st, 2nd and 4rd verse]

Bring dom over andre en ditt eget hode
Der du gjemmer din skam i lovsang
SA skal du fA smake frukten
Av din egen bortgang

Som en flokk av helveds opphav
Og forvaltere av foraktens sAnn
Parerer vi deres list med avskyens prakt
Med beviset pA vAr tunge byrde
Ligger deres sinn i AndenAd
Skamfert tilbake uten makt

[repeat 1st, 2nd and 3rd verse]

[Music by Mustis/Shagrath/Silenoz]
[Lyrics by Silenoz]

[English translation:]

[Burden of Wrath]

Rise up
Let us fight
The thought away from our backs

And seed
On a cursed land
A lineage of pain

Then to burden
The of the merciful
Who believe in
The bread of the soulless

For the faith you posses
Is nothing but disgust and arrogance
And your need for knowledge
Is an abundance of mockery and desecration

The pain in my heart is not thirst
For a heavenly body

Nor is the failing search for angelic power
It is the fire and it burns
It's just that you
Are in its way

Take part in the shadow of guilt
Please your soul with the wonders of sin
For where will you be
When the lamp is extinguished

But death comes not
With our message
Reverberations from the splendid inheritance
Will redeem the eternal corruption

[repeat 1st, 2nd and 4th verse]

Bring judgement over heads other than your own
Where you hide your shame in songs of praise
Then you shall taste the fruit
Of your own passing away

Like a flock of hellspawns
And stewards of the son of despite
We parry their guile with the magnificence of disgust
By the evidence of our heavy burden
Lies their mind drowning
Left dessicated without power

[repeat 1st, 2nd and 3rd verse]