Versuri Enslaved - Daudningekvida

Album: Enslaved - Mardraum - Beyond The WithinSom eit pent sr
Kven kunne halde ut
Hvis eg fylgjer deg, blir eg som dei?
-Rak i rygg med fana
Til dei hengde

Dei vart som trea, livlause
Snakka ikkje, rrte seg ikkje
Handa kald, auga tomt
(Mimir, lyttar du?)

Det er langt, men trttnas du ?
Tida str stilla, alt anna er ddt
Blod og kvad
Likgudens sol skin i kvar og
Ein sitt ansikt

Urd svarar med ekko, kva vil du gjera?
Kor la du hammaren, Thurisaz kallar ;
Rska tak i faginningas rot

Dei vart som trea, livlause
Flte ikke, hyrde ikkje
Handa kald, auga tomt
Ymir, lyttar du?

Dei vart som trea, livlause
Ymir, kvifor er du tyst?

[English translation:]

[DEADHYMN]

Like an open wound
Who could endure
If i follow you, will i be like them
Standing tall, with the flag of the hanged ones

They were like the trees
Lifeless - did not speak
Did not move
Cold hand, empty eye (Mimir, do you hear this?)

It is a long journey, but are you growing tired?
Time stands still, everything else is dead
Blood and hymn
The god of corpses' sun
Shines in one and everyone's face

Urd answers in echoes, what will you do?
Where is your hammer
Thurisaz calls: smashed hold of illusion's roots

They were like trees
Lifeless
Did not feel, did not hear
Cold hand, empty eye
Ymir, do you hear this?

They were life trees
Lifeless
Ymir, why are you silent?ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook