Versuri Finntroll - Under Bergets Rot

Album: Finntroll - Nifelvind

Vid morgonstund jag sk�dade p� bergets rygg
En f�ra r�d som hj�rteblod
Djupt jag s�g den falla
In i dunklet av bergets rot

Vid solnedg�ng jag sk�dade p� bergets rygg
Nu som l�gor de dansa
I sommarnatten, barnen av h�llens stam
In mot dunklet av bergets rot

Modigt jag kl�ngde vid f�rans gap
Snart s�nktes jag mot m�rkrets sk�te
Fornf�ders s�ng i djupet l�t

I minnet fann jag d�
En s�ng jag aldrig sjungit f�rr
Fr�n mina l�ppar, fr�n mina bringa den eka
Den s�ng jag aldrig sjungit f�rr

Vid morgonstund jag sk�dade i grottans valv
En skymt av vinterns vita ljus
D� steg jag med hast
Ur dunklet av bergets rot

Vid solnedg�ng jag sk�dade p� marken kall
Sn�ns och isens t�cke
D� blott en stund jag sjungit
Med folket av bergets rot

Înscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook