Versuri Gorgoroth - Litani Til SatanAlbum: Gorgoroth - Gorgoroth Lyrics

Og du den vakre engel
Vis oss dei lAre
Av gud og lagnad
Fratatt makt og Are

Og fArste jaga grunnlAst
Vekk fra land og by
Som alltid slAtt til jorda
Reiser deg pA ny

Du allting veit er
HArskaren i undervAra
Ein far som kjenner alt
Og gjAr deg fri pA ferda

FordAmt eg jaga og
Spedalske er du vakt
Og viser gjennom kjArleik
Paradisets prakt

Satan vis miskum

Du som i lag med dAden
Gammal elskerinne
Ved gamla hApet
Vakre gale kvinne

Du gir den fredlaus oppvekst
Ro og disiplin
SA han kan dAmme folket
Rundt sin giljotin

Og du som ser dei etter
Prakta okerstykket
Der gud misunnelig har
GjAmt for fine smykker

Du som med klAre augo
Kjenner kvar ein hall
Der ligg i lAyn dei laga
Blinkande metall

Satan vis miskum

Dom lArte oss i nauda
Og til traust og meining
Og blande svovel og
Saltpeter i foreining

Som setter ditt mArke Sluagh
Lystig hjelpemann
PA panna til ein KrAsus
NAdelaus tyrann

Er lys for forskar stav
For alle drevne bort
Ein trAyst for intrigant og
Folk ved dAdens port

Du foster far for dei som
Gud pA heilsjukt vis
Eit dom fekk jaga ut
Av jordisk paradis