Versuri Helheim - Terrorveldet

Album: Helheim - Blod & IldTerrorveldet gyver ut
Enhver en svikefull akt
Et iscenesatt spill av misantrofer vi er
Terrorveldet tar kontroll
Angrep fra alle hold
Total utslettelse av det eksisterende

Skrik i natten runger
Hvor jeg er, er ingen Gud
Hvor jeg str, str ingen ved
Hvor jeg gr, gr ingen etter
For tatt i ed er ikonet av stl
min rene sannhet...det ene

develdet ligger ddt
enhver forseglet sin skjebne

Siste akt av et mesterverk
av misantrofer vi var

[English translation:]

[Realm of terror]

The realm of terror bursts out
everyone a deceitfull act
An arranged play of misantrophes we are
The realm of terror takes control
attack from every side
Total annihilation of the existing

Screams in the night
Where I am, exists no God
Where I stand, stands no one by me
Where I go, no one follows
Taken into oath is the icon of steel
my pure truth...the one

The desolate realm lies dead
everyone sealed their own faith
Last act of a masterpiece of the misantrophes
that we wereĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook