Versuri HUNTER - Kiedy Umieram

Album: HUNTER - MedeisKiedy rodzisz si nawet gry ton we krwi
Bdc dzieckiem pragnie nadziej zabarwiasz ze sny
Bredzc trzy po trzy powiedziae, e Ty
Jeste Wadc Snw - uwierzyli bez sw
Krok po kroku ich optae...

Kat oszala brodzc we krwi
Tak twj lud bezmylnie pogra swj kraj
Wierzc lepo w Ciebie szed dalej prbujc
Odnale swj Raj
Bredzc trzy po trzy przypomniae, e Ty
Jeste Wadc Snw - wierzyli bez sw
Poszli w ogie za tob - zginli przed!
Powikszajc armi cieni

Umieram - gdy widz jak bdzimy we mgle
Umieram - gdy czuj, e trwamy we nie
Umieram - bo wiem, e Ty nie rozumiesz, e ja
Umieram - gdy widz jak Ty...

Chciae da swego Boga innym, cho tego nie chcieli
yli w zgodzie, spokoju - swojego Boga ju mieli...
Bredzc trzy po trzy oznajmie, e Ty
Dasz im Wadc Snw
Nie pojli twych sw
Wic zginy miliony - ich sowa brzmiay dziwnie
Ten sam Bg nosi inne imi!

Umieram - gdy widz jak bdzimy we mgle
Umieram - gdy czuj, e trwamy we nie
Umieram - bo wiem, e Ty nie rozumiesz, e ja
Umieram - gdy widz jak wci...

... Fanatyzm jest przeklestwem narodw
Kult jednostki, religijny, polityczny, nacjonalizm
Bd zawsze tym samym - czarn stron czowieczestwa
Nic nie tumaczy morderstwa!

Umieram - gdy widz jak bdzimy we mgle
Umieram - gdy czuj, e trwamy we nie
Umieram - bo wiem, e Ty nie rozumiesz, e ja
Umieram - gdy widz jak Ty...

Kiedy umierasz - spokj gasi ich zy
Lecz z odejciem twoim wkrtce nadchodz ze sny
Koniec prawie zawsze jest pocztkiem...
Bredzc trzy po trzy wtedy zjawiasz si ty
Jeste Wadc Snw - zawsze id bez sw!
I znw zgin miliony gdy wraz z dziemi swymi
Zmienisz inny kraj w krain cieni

Umieram - gdy widz jak bdzimy we mgle
Umieram - gdy czuj, e trwamy we nie
Umieram - bo wiem, e Ty nie rozumiesz, e ja
Umieram - wci widzc to...

[English free translation]

When I'm Dying...

When you are born, even mountains immerse in blood
As a child of desires, you colour bad dreams with hope
Babbling some nonsense you said
You were the Lord of the Dreams they believed wordlessly
You had them possessed step by step...

The headsman went mad wading in blood
It is how your people crushed the country thoughtlessly down
Believing you blindly, they marched on
Trying to find their Paradise
Babbling some nonsense you reminisced about
You being the Lord of the Dreams they would believe wordlessly
They advanced into the fire with you and died without...
Just to enlarge the army of shadows

I'm dying - when I see us blundering in the mist
I'm dying when I feel that we remain in the dream
I'm dying for I know You do not understand that
I'm dying when I see that You...

You wanted to give your God to the others, though they did not want it
They lived in affinity, peace they'd already got their God...
Babbling some nonsense you announced that You will
Give them the Lord of the Dreams
They did not comprehend your words
So the millions perished their words sounded strange
The same God would bear a different name!

I'm dying - when I see us blundering in the mist
I'm dying when I feel that we remain in the dream
I'm dying for I know You do not understand that
I'm dying when I see that still...

... fanaticism is a curse of the nations
Personality cult, religious one, political one, nationalism
Will always be the same the dark side of humanity
Nothing justifies a murder!

I'm dying - when I see us blundering in the mist
I'm dying when I feel that we remain in the dream
I'm dying for I know You do not understand that
I'm dying when I see that You...

When you are dying, the tranquillity quenches their tears
But with your departure, bad dreams come shortly
The end is almost always the beginning...
Babbling some nonsense, then it's you to appear
You are the Lord of the Dreams they always follow wordlessly!
Once again the millions will perish when, together with your children,
You will turn another country into a land of shadows

I'm dying - when I see us blundering in the mist
I'm dying when I feel that we remain in the dream
I'm dying for I know You do not understand that
I'm dying still seeing that...
ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook