Versuri KAT - Delirium TremensAlbum: KAT - BalladyMamo, tyle lat nie ma ci.
Mamo ciepa brak, a ty gdzie?

Uciekasz za dom.
Uciekasz jak pies.

Mamo, ogarnia mnie koszmarny sen, boje si.
Mamo ramie daj, bagam Ci.
Mamo, trzech lat kocham Ci
Chocia mnie nie chciaa mie.
- Hej tam piwo lej do rk
Dlaczego, dlaczego dr?

Mam dwadziecia pi lat,
i ycie poamane jak patyk.
Co spojrz wstecz, ogromna czarna plama.
Co spojrz przed si, twardy, zimny gaz.
Czuem powoanie w yciu swym
na ksidza albo na onierza
i poznaem, e ni ten ani tamten
nie maj ju, czego broni.
Byem Faustem i byem Prometeuszem,
porAwnywaem pyek wiedzy,
z wszechwiatowym pyem tajemnicy.
I wydzieraem ogie niebu,
aby go nie swoim braciom.
Kto may okaza si robaczkiem witojaskim,
ktAry wieci nie owiecajc i pali si nie rozpalajc.
A serce moje,
ktAre opukiwao ca ziemi
szukajc nieznajomej i nie znalazo jej.
Porwawszy gobice wylao wit
niewinn krew - narzdzie uomnienia,
ktAre nawet o pomst woa nie moe.
A kiedym przyzywa do boju
wszystkie legiony ywych
pod hasem, "kto w Boga wiey",
poznaem wAwczas
przy olepiajcym wietle prawdy,
e w gbi ochnistrantku wszechycia
ley zbrodnia
i ostatni sztandar swAj spali musz.
Tak wic jestem teraz ywy bez ycia,
tskny bez tsknoty i bdzcy bez bdu.
Okrt mAj nie majc kompasu ani steru,
pynie w nieznan dal.
Wic niech si wypeni miara mojej pustyni.
Porzuc ten wiat,
ktArego intrygi nie s do zabawne,
ani cierpienia do mae, aby utrzyma swe zy.
Zamkn si w piknym
ksicym grobie moich przodkAw.
A moe, moe odkryje nowy wiat swojej duszy,
ktArego przeczucie zjawia mi si
z nieodpart si,
ow metafizyczn stron duszy,
ktAr widz we snach swoich
a zapominam na jawie.
I tak moe mi si uda zwiedzi
drug poow ksiyca,
wiecznie zakryt dla ziemskiej wiadomoci.
Oto jest dzie jasny, soneczny,
ale cA to znaczy,
moja dusza ma swoje wasne wiato,
i swoje wasne od soca niezalene
ciemnoci.
PAjdsmy std, bo dla tego,
ktAry mierzy kul we wasne serce,
nie ma ani dzi, ani jutro, ani tu, ani tam.
Tylko niezmierzone krAlestwa myli
zamknite w upinie orzecha.

Mamo, tak bym chcia chwali Ci
Ale jak... skoro wiem?
Mamo, trzech lat kocham Ci.
Chocia mnie nie chciaa mie.
- Hej tam piwo lej do rk
Dlaczego, dlaczego dr?

Mamo, pije sam, nie wiem gdzie?
O wszystkie dzieci modle si.
Za twAj grzech.

Ucieka za dom.
Ucieka jak pies.ĂŽnscrie-te la newsletter


Like us on Facebook