Versuri Manowar - Father (Tata)Album: Manowar - Thunder In The Sky (2009)

Am fost mic,
Tu m-ai luat de m�n?
Tat?, vreau s? ?tii,
Suntem �mpreun?.

Mi-ai spus ce-i r?u ?i ce-i bine
?i-am �nv??at:
Nimeni nu-mi poate da
Ce tu mi-ai dat.

M-ai f?cut puternic,
M-ai sprijinit,
C�nd m-am �n?elat,
Sau am gre?it.

Ne-a fost ?i bine,
Ne-am ?i certat
Acum pot s-o spun:
M-am �n?elat.

Cu mine,
�n orice clip? din orice or?,
�n fiecare zi �n tot ce-i bine
Sunt parte din tine!

Ai tr?it pentru noi,
Te-ai str?duit,
Cu bra?ele tale,
Din greu ai muncit.

Nimic nu ai cerut,
Ai oferit.
Datorit? ?ie,
Am reu?it!

Cu mine,
�n orice clip? din orice or?,
�n fiecare zi �n tot ce-i bine
Sunt parte din tine!

Tat?,
Un lucru spun:
Sunt �mp?cat
C? tot ce a� spus
E... adev?rat!


Like us on Facebook