Versuri May Result - SvetogreAlbum: May Result - SvetogreProklet da si raspeto kopile
Jalovo seme umornoga starca
Umiri u mukama sada i do naveka
Zanavek proklet da si u vatrama
Nava...

ibau ti duu
U ponorima venosti
Gnjilim i smradnim
Zadahom beskonanosti
Prodrau srcad
Sinova i eri vaih
I utreti put krstu
Iz zemlje nae...

I kao to sve vene i truli
I kao to sve u smrt hrli
Zdrobljeno u tiini
U emeru i tmini
Srce ti osta u venoj praznini,
Seti i umi

[Glad, 7512]