Versuri May Result - ZloslutAlbum: May Result - Svetogreavolji moje due je kroj
Nad srcem bije rogatog broj
Crna mi krv ko gavrana soj
Veni pogled ka smrti je moj

Meso to nosim avolu kosim
Po mudrosti sudim tamu da probudim
Zadahom gneva, slabost odoleva
U gordosti moga, od crnila zloduha

Oko je moje bezdano, duboko
Do granica gde svetlost nema lica
Gde ponori sustiu ponore
A led'na dua u kiselom pere
Gde glasovi raaju jauke
A sene zloslutne od iskona muke

[Kozeljnik, 7509-7512]