Versuri Naumachia - Speculus MundiAlbum: Naumachia - Callous Kagathos

Born a monarch with no crown
Here I am to reclaim my rights
Watch me command the thousand-head-crowd
In the glare of bright lights
A throne for hundred sages
It works its magic on the hungry ones
Time freezes on the voice command
Of the next magus entering the stage
Slaves of Illusion
Playing the game of awe
Slaves to mirrors
Trapped in the purgatory of ego

Slaves!
Ready to enlive his own decease
To fill the audience pit
Bleeding real drops, swallowing sweat
And working every wrinkle crease
Artisan among masters
Unable to shrug his costume off
Grown into his mask with flesh
The spectator of his own act
Illusion arcana apprentice
Hunched behind the set
He vanishes into lethargic oblivion
Till the next curtain-up call
As magus major
Entrapped in servant's role
Performing his mute swansong
To the careless crowd
I'm enliving the ravish of soul
Each time I enter the stage
Trading the new mould
Shaped of sweat and sleepless nights

[Polish:]

Zwierciadło Świata

Urodzony królem bez korony
Oto jestem tu by upomnieć się o moje prawa
Patrzcie jak rozkazuję tysięcznym tłumom
W poświacie mocnego światła

Będąc tronem dla setek wieszczów
Magia tego miejsca działa na wygłodniałych
Tu czas zastyga na rozkaz wydany
Przez kojonego maga, który wkracza na scenę

Niewolnicy iluzji
Grający w grę uwielbienia
Niewolnicy luster
Uwięzieni w czyśćcu ego
Niewolnicy!

Gotowy przeżyć na scenie własną śmierć
Tylko by wypełnić widownię
Krwawiący prawdziwymi kroplami krwi, połykający pot
I tyrający nawet najmniejszą zmarszczką twarzy

Oto rzemieślnik pośród mistrzów
Niezdolny strząsnąć z siebie kostiumu
Zrośnięty ciałem z maską
Widz własnej sztuki

Uczeń sztuki iluzji
Zgarbiony za dekoracją
Zapada w letargiczny niebyt zapomnienia
Aż do następnego wyjścia na scenę

Jak wielki mag
Uwięziony w roli sługi
Dający swoje ostatnie nieme przedstawienie
Tłumowi, który nie zwraca uwagi
Przeżywam gwałt na mojej duszy
Za każdym razem kiedy wychodzę na scenę
Handlując nową formą
Ukształtowaną z potu I bezsennych nocy.


Like us on Facebook