Versuri Nile - Khetti Satha ShemsuAlbum: Nile - Black Seeds Of VengeanceKhetti Satha Shemsu [3 times]
Khetti Satha Seneh
Khetti Satha Tehen
Khetti Satha Tua
Khetti Satha Kesu
Khetti Satha Sethes
Khetti Satha Sekhu
Khetti Satha Senes
Khetti Satha Suti
Khetti Satha Sekhem [3 times]

Like us on Facebook