Versuri OBTEST - Eime Su Mumis...Album: OBTEST - Auka Seniems DievamsVls imini slepias vilkais
Mikuos, kurie kadais buvo ventais,
J akys tiba ledine viesa
Kaip tvaigtds - tolimos, vieia nakia.
Kaip vakaras saul skandina ugny,
Taip grimzta svajons gilyn utmarty,
Pavirsdamos dulkm ir smlio krislais,
Po kojomis t, kur gyvens amtinai...

...Eime su mumis... kur veda ugnis
rymo prie saul senoliai tili,
ateina i karo didvyri brys,
kur traukia dainas inaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
skrenda varnai, kur utgims ateitis,
kelias toks tolimas, tartum mirtis,
kelias toks artimas, kaip prattis...

Po miltin paliktais akmenim,
Giliausiuos urvuos rusena ugnis,
Ta, kuri ild Krj rankas,
Ta, kuri utdega nakt tvaigtdes.
...Rankose dega ugnis...
Skradtiai tutum sklinda viesa,
Pakyla varnai, nusileidtia naktis...
Ir nabtda... Eime su mumis...

...Eime su mumis... kur veda ugnis
rymo prie saul senoliai tili,
ateina i karo didvyri brys,
kur traukia dainas inaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
skrenda varnai, kur utgims ateitis,
kelias toks tolimas, tartum mirtis,
kelias toks, artimas kaip prattis...