Versuri OBTEST - Grttantys Su Karo UgnimAlbum: OBTEST - Auka Seniems DievamsTrys tiemos mus ved utalusiom upm,
Klaidino mik gdumoj,
Vilko kantryb gelet vert
Dar vien dien ilaukt.

Mes grttam su karo ugnim
Utgrdinti miuos, praj klitis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaun, suukti - Pirmyn!

Mes grttam su karo ugnim...

Rudenio burtai triskart utkerjo
Mus tenkl utkeikt ivyst,
I dvasi pasaulio mus pirtais lediniais
Lytjo beveid lemtis.

Tris vasaras saul kaitriausia lydjo
tolimus tygius, keisiausius kratus,
Idegino baim ir ird utliejo
Liepsnojaniu kruvino kerto geismu.

Pavasariai gird tyriausiais altiniais -
I pirmo itryko tvries gyvastis,
Gurknis i antro patadino ugn,
Treio vanduo - tai Diev imintis...