Versuri OBTEST - Prie ParklupdykAlbum: OBTEST - Auka Seniems DievamsTaizdos negyja, nes nra vilties sugrtti namo,
Kalbos netyla, sjanios baim kario galvoj.
Svetimas kratas, tolimas kelias, tem juoda,
Mis parodys, kokia gi lietuviko plieno galia...

Pulk, Kirsk ir Tudyk!
Prie Parklupdyk!

Pergals gydo taizdas, primena randai klaidas,
Dainos sudtos amtina vyr narsiausi kovas.
Tem prisimena krauj, pavirtus pievom nykiom,
Karo keliai patenklinti tirgo kanopom juodom.

Skomantas ved jotvingi pulkus per Pinsko temes,
Dmais paleido kas dega, atlygino boi skriaudas,
Traiden, Kernavs valdov, rusas ilgai dar atmins,
Prakeiktas ne kart ut mirtinus tygius narsus karvedys...