Versuri OBTEST - Tirgas Parne Mano Kn NamoAlbum: OBTEST - Auka Seniems DievamsPirmyn! Raiti viesulai,
Tem sudrebinkit, prieas lai bijo!
Kariais ugniniais tirgai
Nea per dykvietes vyrus.

Priesaik tvirtino savo krauju
Protvi kert atlikt iki galo,
Mat Dievai, kiek paklota galv,
Mat, kaip kraujas tem ivalo...

Kautis, ginklais pamojuot
Trokta kiekvienas narsuolis,
Prie nors vien nudobt
Taikos tarytum grobuonys.

Tirgas parne mano kn namo,
Skydas papasakos tai kas nutiko,
Ragas kovos paskutin kart ps
Ir palyds mane vj platybn!

Vjau, tu karius klaidini,
Primeni tkstanio prie kariaun,
Tyl slepi j arv tvangesy,
Pakeli migl lyg juodj audr...

Kelio man nieks nepastos,
Taibo greiiu lekia tirgas,
Ginkluos griausmo galia
Drasko gabalus visk.