REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI "METALHEAD MEETING"


Perioada promotiei: 5 mai 2014 - 5 iunie 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI


Organizatorul promotiei "METALHEAD Meeting" este Amigo Intercont. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil pe toata durata desfasurarii concursului pe site-ul metalhead.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI


Promotia se va desfasura pe internet prin intermediul site-ului www.metalhead.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI


Promotia se va desfasura in perioada 5 mai 2014 - 5 iunie 2014

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE


Promotia "METALHEAD Meeting" este deschisa tuturor utilizatorilor de internet, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 5 iunie 2014, rezidenti in Romania, care sunt inregistrati pe site-ul www.metalhead.ro (denumiti, impreuna, in continuare Utilizatorii). In cazul in care castigatorul premiului este o persoana incapabila din punct de vedere juridic aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc.), fiind necesara dovedirea de catre acesta a calitatii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaza a fi prezentat metalhead.ro.
La acesta promotie nu pot participa angajatii metalhead.ro si ai celorlalte companii implicate in organizarea promotiei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
In cazul participarii la promotie se considera ca Utilizatorii cunosc si accepta prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI


Ce trebuie sa faci:

1. Cumpara o doza de Monster Energy din reteaua de magazine de pe pagina de concurs si pastreaza bonul fiscal.
2. Intra pe www.metalhead.ro/monster si introdu in campul de promotie numarul bonului fiscal alaturi de datele de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
3. Numarul unui bon fiscal poate fi introdus o singura data in cadrul promotiei.
4. Pastreaza bonul fiscal pentru validarea premiului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI PROMOTII


Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei promotii si nici schimbarea premiilor intre castigatori.

Nr.Categorie premiuModul de acordareNr. premiilorContinutul premiuluiValoarea premiului in RON cu TVA inclus
1Invitatie simpla VIPTragere la sorti100- 140
2Invitatie Meet & GreetTragere la sorti1- 250


SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR


Premiile se acorda in urma tragerii la sorti. Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorilor vor avea loc saptamanal. Castigatorii vor primi invitatiile in format electronic pe adresa de e-mail indicata la inregistrare in promotie. Castigatorilor li se vor acorda premiile prin e-mail la adresa indicata o data cu participarea la promotie.
Castigatorii vor confirma receptionarea premiului la adresa de mail contact@metalhead.ro
Castigatorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani, sau in alte obiecte care are o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SORTI


Procedura tragerii la sorti se va desfasura in fata unei comisii formate din reprezentantii metalhead.ro.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATE


Metalhead.ro se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001
Toate datele personale ale participantilor vor deveni proprietatea metalhead.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Participantii la concurs sunt de acord ca datele personale sa le fie utilizate atat pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte plati sau obligatii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la promotie sunt de acord ca metalhead.ro poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor in cadrul promotiei prevazut de acest regulament.
Participantii, incluzand si castigatorii, accepta prin prezentul regulament ca numele, fotografiile si materialele filmate cu ei sa fie facute publice si utilizate in scop publicitar, fara alte obligatii.
Participantii la promotie se obliga sa participe doar in nume propriu.
Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de creatie intelectuala ale metalhead.ro asupra tuturor materialelor puse la dispozitie de catre metalhead.ro pe site pentru desfasurarea concursului, incluzand dar fara a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt continut. Participantii la promotie se obliga sa nu fraudeze sau atace prin orice metode si in orice masura sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfasurarea acesteia. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv.
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata catre metalhead.ro, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII


Amigo Intercost se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor.
Metalhead.ro isi rezerva dreptul de a lua orice fel de masuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfasurarii acestuia.
Participantii sunt de acord ca in cazurile de forta majora metalhead.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al metalhead.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. bestmusic.ro nu poate fi tras la raspundere pentru nicio alta situatie asupra careia nu detine controlul.
In mod expres, participantii inteleg si accepta ca metalhead.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile promotiei precum si premiile le sunt oferite asa cum sunt, asa cum sunt diponibile si le folosesc pe riscul lor propriu, iar metalhead.ro nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiile, sau utilizarea acestora si orice efecte juridice / economice derivand din utilizarea acestora.

SECTIUNEA 11. LITIGII


Eventualele litigii aparute intre metalhead.ro si participantii la promotie se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul metalhead.ro.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA PROMOTIEI


Promotia se va intrerupe doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a metalhead.ro. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al metalhead.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundatia, incendiul, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii metalhead.ro.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL PROMOTIEI


Regulamentul promotiei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.metalhead.ro pe toata durata acestuia.
Participarea la promotie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.