Versuri ROOT - Stn ProkletAlbum: ROOT - Messengers From DarknessStn Proklet le na nich
i na jejich ptelch
do kobek jsou uvrhni
na skipec jsou nataeni
bezcitn jsou mueni
Pro tam byli uvreni s rodinou i s pteli?
Inkvizic obvinni?
Inkvizic alovni?
Inkvizic umueni?
pro svou Vru v Pna Temnot
museli jt ke klu!
Kat pistoup ke hranici
i liv knz pod kapuc
lid se vak odvrac!
Mla pravdu Inkvizice nebo jejich Obti?
J to vm, i vy to vte
Obti neumlte
v budoucnu to pochopte!