Versuri Satyricon - Hvite Krists dAdAlbum: Satyricon - The Shadowthrone[Satyr:] Kampen mot Gud og hvitekrist er igang!

Evig minnes vi de tapre som levde under vAr hordes hammer
Evig er krigen mot de av lyset, til de mAter dAdens ansikt, dAdens kulde
Vinder av kulde skal komme, for A fryse kristenmanns blod

VArt korstog har begynt og hvert skritt er en stake gjennom hvite krists
hjerte

Vl brenner guds barn pA bAlet
Vl brenner guds hus
Tidens mArke skal dekke for solen
Perleporten skal knuses

Og hver torne i hans skalle, hver spiker i hans kropp gir liv til nye
Sjeler fAdt under dAdens mektige trone

Vi gAr vArt dAdningtog til dAdens land med de endelAse vidder
NAr korsfarerne dingler og hvite krists And er dAd
NAr mAnen skinner blek og ensom, skal lyden av en dAdsmarsj bestige
nordens mekrige fjell

Borte var de av guds jord, bak en mArk sky mAnen sA rA og kald
Sungen er siste tone av en gravsang
Like us on Facebook