Versuri Skyforger - Akmeni Iekaltas ZimesAlbum: Skyforger - Semigalls' Warchant[Music by Rihard]

Melni makoni gulas pari tumsajiem meziem
Drumi veja simstgadu ozoli salc
Uz sena svetkalna akmeniem
Memi sez kraukli
Tie velina zinesi iz vesu valsts

Deg nakti zem ozola sveta uguns
Grimmst akmeni sunas un leni dilst
Tajos iekaltas zimes

Akmeni iekaltas zimes

Bet lidz ar rita miglu
Devini priesteri svetkalna kapj
Pie akmeniem stajas
Un seno ritualu tie sak

Uguns gars, nem musu veltes
Lai dumu griste debesis sniedz
Mums savu svetibu nenliedz
Perkon, sirmais sencu dievs
Dod nakamam paaudzem saprast
Musu atstatas zimes

Akmeni iektalas zimes

Lai varam no zauna pacelt
Karogus rotatus perkonkrustiem
Lai turpinam dzimtu kas nikst
Un iszliefnam noliekta galvas lepni
Un musu speks nekad vairs lai neizsikst

Dod perkon mums speku!

x Signs Carved In Stone
The olden ritual has begun, nine priests ascend the
sacred mound and stand beside the stones. They worship the ancient
God Perkons to get favour and blessing... SOme of the signs
the priests carved in stoned have remained till nowadays