Versuri Skyforger - Migla, Migla, Rasa, RasaAlbum: Skyforger - Zobena Dziesma[Oh Fog, Oh Dew]

Migla, migla, rasa, rasa
Tas man labu nedarij
Rasa manas kajas mirka
Migla nozud kumelins
Nokrit migla, nokrit rasa
Atrod savu kumelin
Atrod savu kumelinu
Pie Menesa namdurvim
Meness nema Saules meitu
Aicin mani vedibas
Ka es jasu vedibas
Nesedlotu kumelin
Saule deva zelta sedlus
Meness sudrab iemauktins
Nu es varu drosi jati
Dieva delu pulcina
Krustiem auga kokiem saknes
Krustiem zvaigznes debesis
Saniem jaja Dieva deli
Krustiem teka kumelin