Versuri TAAKE - Part VIAlbum: TAAKE - Nattestid Ser Porten VidNaken i mitt taarn
Jeg vitner doedsfugls flukt
En flukt fra Jahves sol
Hvis kvalme skinn er tukt
Jeg ser de stygge vakre
Og savner kalde aarstiden
For jeg og hadde vinger
For mange herrens aar siden
En vissen mistel blomstrer igjen
Naar helvetes hunder har gnagd
Jesu siste knokkel
For tid er naer naar knarrenes skrik
Over doever den kristne graat
Og jeg ruver paa sokkel
Like us on Facebook