Versuri Therion - Siren Of The WoodsAlbum: Therion - Live In Mexico CityEnuma ilu awiluma
Ardu Shamash apkallu baru
Nergal ina ramanisu
Annu ki-utu-kam ilu
Parak simati
Muballit mitte
Nergal allatu mellamu mesaru
La tapallah Annuaki
Kettu Puluthu qillatu
Erset la tari eimmu
Ina ramanisu melammu
Baru dinau
Allatu Nergal
Sar kissati
Nergal allatua
Allatu Adapa
Ina ramaniusue