Versuri THYRFING - Askans Rike

Album: THYRFING - Valdr Galga? ver nordm? ns stormande grav
Klagar den en? gdes blick
P? himlen Tor ilsken rasar
Under korset slav

? skgudens fader, V? ssa ditt spjut
H? j baneklingan? nnu en g? ng
Bryt ulvens k? tting
Vilan? r? ver, V? ntan? r slut

Fenris, jaga honom, f? lj hans sp? r
F? ders motvind har mojnat
N? r hans boning blivit ruin
I korsets aska vi en ny gr? da s? r

I br? nd mark finnes den b? rdigaste jord
Humle och malt skall sl? rot I ditt kadaver
F? rg? r, den eviga fienden till hednisk hord
Askans rike ur blodsh? mnd f? ds

H? j era horn I en sk? l mina fr? nder
Ulven fann sitt byte? nnu en g? ng
P? strupen syntes m? rken
Fr? n asars h? nder och vargars t? nderĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook