Wolf And Hatred Tab - Ulver


ULVER - Nattens Madrigal

Nattens  Madrigal
Aate Hymne til Ulven i Manden
III.  Wolf & Hatred

// i have my doubts about almost every riff (especially about RIFF 1)
// so if You see some crying mistakes,
// please e-mail me or  with Your version

a=10,b=11,...

RIFF 1

left guitar:

3->---------------------------------44444444555544447777555544445555-
4->-bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb---------------------------------
5->-99999999999999999999999999999999---------------------------------

right guitar:

4->-bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb5555555555555555-
5->-9999999999999999999999999999999999999999999999995555555555555555-

bass:

3->-444444444444444444444444444444442222222222222222-----------------
4->-------------------------------------------------3333333333333333-

RIFF 2

guitar:

4->-bbbbbbbbbbbbbbbb7777777777777777bbbbbbbbbbbbbbbb7777777777777777-
5->-9999999999999999555555555555555599999999999999995555555555555555-

bass:

1->-6666666677777777----------------66667777777777777777777777777777-
2->-----------------7777777777777777---------------------------------

guitar:

4->-9999999999999999555555555555555599999999999999995555555555555555-
5->-9999999999999999333333333333333399999999999999993333333333333333-

bass, 1st time:

1->-------------------------77777777---------------------------------
2->-9999999999999999aaaaaaaa--------99999999aaaaaaaa7777777777777777-

bass, 2nd time:

1->-------------------------77777777---------------------------------
2->-9999999999999999aaaaaaaa--------99999999aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

RIFF 3

guitar:

3->-99999999999977775555554444444444- x2
4->-77777777777755553333332222222222-

bass:

3->-3333333333333333666666668888888866666666666655551111111111111111-

guitar:

4->-ccccccccccccaaaa8888887777777777- x2
5->-aaaaaaaaaaaa88886666665555555555-

bass:

3->-1111111111111111666666668888888855555555555566666666666655555555-

RIFF 4

guitar:

3->-7777777777777777888888888888888888888888888888887777777755555555-
4->-5555555555555555555555555555555577777777777777777777777777777777-

bass:

1->-----------------5555555555555555---------------------------------
2->-5555555555555555----------------77777777777777774444444444444444-

+guitar for RIFF 4*:

3->-7777777777777777ccccccccccccccccaaaaaaaaaaaa88887777777755555555-

III.  Wolf & Hatred

 x4
O Vandringsmand i een forbandet Nat
 x2
Troe ey at hans Had dig vild skaane
Hans Rov vild ey vaere nogen anden
End dig -
Der vild skilve i hans vr
I uselt Haab om at Huus er nr
 x4
End dig -
Hvis Blod skald blifve hans strke Viin
Oc Sil, hans hellige Trof
 x4
Hvis Blod skald blifve hans strke Viin
Faafngt han lader dig gyde
Ut dit Blod i Smertens Sin
 x4
Saa du som dd ey Sofnloest kand
Fortlde Frnder: "Ulven er ham!"
Som Offer for Beistets Krav
Dit Blod vild rende koldt som Bcl i Grav
 x4
 x2
Gud er ey her, men Dden nr
Oc hvert Secund som her
Er undt dig -
Skimrer i et dobbelt Skir
 x4
Aff baade Liiv & Dd
 x4
Rasende lader han Bliket binde
Lfter dit i Maaneskinnet
 x4
 x4
transcribed by Elan (Sergey A. Peretyagin)
e-mail: saper@orc.ru