Versuri Ulver - Capitel I : I Troldskog Faren VildAlbum: Ulver - Bergtatt - Et Eeventyr I 5 CapitlerDe ventede TAsens Hiemkomst
Hun vaer i mArck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
FAlge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mArcke Graner

Skogens mArcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede GiAst
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer tArstes efter Christenblod

[De Underjordiske:]
ADet nArmer sig stille: Een sArgeklAst Pige
Sidder derinde med foldede HAnder
Hun sender een BAn til det himmeldske RigeA

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe som Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

[Pigen:]
AAa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa megA