Versuri Ulver - Capitel II : Soelen Gaaer Bag Aase NeedAlbum: Ulver - Bergtatt - Et Eeventyr I 5 CapitlerSagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fjArnt til Ord som bli'r talt
Et StAd under Bakken, om Hiertets Vee

[Pigen:]
ASola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i FangeA

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een LAngsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem i siin Favn
Sorrigen sadte Rood i navnlAs Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa dAcker et Mulm
Hendes DrAmmers Stier