Versuri Ulver - Wolf & PassionAlbum: Ulver - The Madrigal Of The Night: Eight Hymnes To The Wolf In ManUden Sorrig for det, som svandt
Han drager paa nye & farlig FArd
Hans eeneste Sorrig vAre at han intet fandt
Som vaer een Taare vArdt

Til han Medynk saae
I hendes Aine, der alt Lius vaer tendt
Der al GlAde snart vaer endt
Slig een Pige hellig, vacker
Det brustne Blik flacker
Hun kiAndte Haabet brast

Han viiger for bendes Blik
Med een smertelig Mystik
Fylder hende mod HiArtenskiAr

Med hendes Ild ligger sort & dAd
Ondskab qvalte hver een GlAd
Dend hviide Gloe, dend slukte han
Men dend ha'r skabt een mAcktig Brand
Aff Had & Elskov & tungindigt Haab

NyfAdt bAres Maanen Frem
Ofver det Sind som her bleff rAfved
Aff dend mArcke,
Magi paa hende Afved

Med rAdde Skrit. mod ham -
Dybt berArt:

"Du Diefvlens Sendebud,
som bArer Fryckt fra Mand til Brud,
Du Menskehadets reene Styrkedrik,
Du nAring for min SiAl, som dAr;
Gaae ey bort, o Skygge, fAr
Ieg viiser KiAndsler som ieg hafvde Angst
For at nAre fAr ieg bleff din Fangst"

On he hunts with sorrow none
For what hath passed is gone
His sole regret the absence
Of desires worthie his teares

Until he saw pitie in her eyne
Where all the light did shine
And soone all joie should die
Her glazed eyne did wander
A mayden pure in grandeur
Left alone & lost

From her eyne he retreats
Clad in mournfulle Mysterie
He takes her heart in his

But dark & dead is her light
Evil took her fire's breath
Her embers were by him devour'd
And inside of him a fire buildes
Of Hate & Love & Hope so sad

The Moone comes forth
Born anew above her Soule -
Stolen here by the dark,
Binding Magick of olde

Frighten'd she nears him,
And speakes:

Thou, messenger of the Devil,
Who brings fear into lovers' hearts,
Thou, elixir to the hatred of men
And air to my Soule, now dying;
Leave me not, O shadow,
Before I give myself away
To these long denied desires,
Thy gift to my dying heart
Like us on Facebook