Versuri Urgehal - AntireligiosAlbum: Urgehal - Goatcraft Torment

Ormeblod strommer i mine ärer
Medusa er gudinnen jeg bedärer
Fra urmennesket stammer min tro og glod
Bestialske tanker Blod, sperm og dod

Antireligios

I en dyp dal med dunkle fjell
Skal jeg en dag drepe nieg selv
Ode er det der jeg evig sover
Mens tiden meg spiser og dekker over

Antireligios

Lykantropiske gener har formet mitt sinn
Mattens magi har gjort min kjaerlighet til morket blind
Umenneskelige verdier har revet i min sjel
Venstre sidens sti har gjort meg hel

Riv deg los fra drommen, svake menneske
Tre ut av din falskhet og innse at...
Menneskeheten er vär gud
Menneskeheten bestemmer vär skjebne
Menneskeheten er allmektig
Gud er ond !

Antireligios - sonn av morket
Antireligios - bespotter av Jesus
Antireligios - ukristelig oppkast
Antireligios - hatet av verden

Antireligios - sonn av morket
Antireligios - bespotter av Jesus
Antireligios - ukristelig oppkast
Antireligios - hatet av Gud