Versuri Vintersorg - Ademarkens Son

Album: Vintersorg - Odemarkens Son[Musik & Lyrik: Vintersorg]

Vid Attelkullans horg, i sangarmod och dyrkan
Av jordpuls bliver adlad en avskorlig vildmarkskung
En urtidskraft nu skAnker den slagfArdiga styrkan
Till vist och myrar med aska uti hjArtat
Dimmans fAljeslagare trAder pa florygg skAr
Han skadar skAndad mark, nu sinnet bliver svArtat
En sjAlaklagan starkare An jAttars kAr

[Ref:]
Ademarkens son - fran majestAtiska nord
Ademarkens son - svor en ed till sin fosterjord
Ademarkens son - med stormens rAst hArs hans strof
Ademarkens son - omskaldad naturfilosof

Resan fortskrider, ledsagad av sin egen skugga
Aver stenbackar och rAsen mot fjArran horisont
Frihetsgill i sjAlen, men medlen Aro njugga
Fast rikedom Ar vyn, och fAdan i hans nAverkont

FAr langvAga vindar och regnbagens harmoni
I vArdsam bugan
Han tAmjer dess vAssen med folflig magi
DAr klippblock Ar sjAlvaste sockenstugan

[Ref:]

Lavformationer pa halstam och rot
En fAgnad monumental
EldfAsrningsbAner invid bergets fot
HArs i hans madrigal

[Ref:]
Ademarkens son - hAglandets profet
Ademarkens son - besitter utmarkens hemlinghet
Ademarkens son - vid Attekullarnas horg
Ademarkens son - han Ar omnAmud som VintersorgĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook