Versuri Vintersorg - Asatider

Album: Vintersorg - Till FjAlls[Musik & Lyrik by Vintersorg]

"I friskan storm som kraft mig bringen
Om afton jag skAdar huginsvingen
Ett sAndebud som stArker anden
Vi samlas skall under fadershanden"

Runt hyllingsstenen hAlls ett rAd av
BelAsta mAn, nu frAndeskap fAdas
Med eldfAngt sinne sitt blod de blandar
KAmparna fArbrAdras
I hAstlig famn gAr fArden fram
Med fackeltAg och fana
Kriarandans krafter har
PrAglat deras levnadsbana

HednahAren leds av Vintersorg
I dagerns bleke Aver myrar och berg
De tappra hirdmAn ifrAn nordens borg
Med kAmaglAden rotad djupt i sin mArg

De asavigda strAva stint nAr Askvigg
SlA och tordAn knalla
FrAn askgrA sky ett budskap
Hammarslagen nu befalla
FArtArningslusten Avlas uti barm
FAr nya strider
Mot dArskapslAran, ty i fimbultrackt
Skall rAda asatider

HednahAren leds av Vintersorg
I dagerns bleke Aver myrar och berg
De tappra hirdmAn ifrAn nordens borg
Med kAmaglAden rotad djupt i sin mArgĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook