Versuri Vintersorg - FAr Kung Och Fosterland

Album: Vintersorg - Till FjAllsSjAlafrAnder, norden rungar
VapenbrAder vid Svea strand
Stridskamraters kamprop ljungar
FAr upphAjd kung och fosterland

Ett hArnadstAg svor ed
I tAtt uppslutna led
Till den Alda hembygdsprakt
Till moder jords omdrAmda trakt

FrAn korpgudslArans borg
Och norrskenrikets horg
Trofasthetens frejd
GAts i brAst fAr strid och fejd

Med oblid eldsblick de betraktar
HjAltelandets offerbAl
Den sammansvurna hAren vaktar

Nu segervissa lag
Till taktfast trummas slag
Styr stolta Naglfar
PA vikingsfArd de vreda drar
I djArva stormars fAng
Fylld av tordAnsAng
Av forna gudar krAnt
De, som ledsjArnan utrAnt

NAr fiende fallit, varhelst de An finnes
Konungen kallar mannarna till
NAr norden omnAmnes, smArta minnes
Ty bloddrAnkta bredsvArd Ar vArt sigill

Ett hArnadstAg svor ed
I tAtt uppslutna led
Till den Alda hembygdsprakt
Till moder jords omdrAmda trakt

FrAn korpgudslArans borg
Och norrskenrikets horg
Trofasthetens frejd
GAts i brAst fAr strid och fejdĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook