Versuri Vintersorg - I Den Trolska Dalens IljArta

Album: Vintersorg - Odemarkens Son[Musik & Lyrik: Vintersorg]

Det gnolande skydrag svAvar tungt
Genom barrbAltens mArka sal
En dryadlik stAmma som mAssar lugnt
Under Arans grAnskande symboler
De Aro markens vAktare i ursprungets dal
En furobrAdraskara konungslig i aftonvind sval

[Ref:]
Under eder skygd, min tanke leds av friden
I den trolska dalens hjArta
Ulvars skAna bygd, mitt hem i skymningstiden
Den trolska dalens hjArta
Enlaglandsmark sa barnafrom
Den trolska dalens hjArta
FrAjdens tempel och helgedom
Den trolska dalens hjArta

En ljungbeskrudad gruktbar skogsterrAng
Emellan bergsidors prakt
FAr vila erbjuds mossprydd sAng
DAr silverbAck melodiskt leker
Allt Aro ett sprakrAr av fullbordandets hAga makt
Och korpen i skyn en gatfull skald pa senkvAllsjakt

[Ref:]ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook