Versuri Vintersorg - IsjungfrunAlbum: Vintersorg - Till FjAlls[Musik & Lyrik by Vintersorg]

En skepnad som vintern kAr
I nattens stjArnaurora
Frostens dotter som fimbulkronan bAr
Den isblAa huldra tiga
Svept i slAjor vinterliga
En nysnAns Angel frAn vitklAdd glaciAr

Aver skarbekrAnta block i mAnskensglans
Med hAgvAlvd barm i lyrisk och dyrkansvArd dans
FjAten skrida fram mot frusen sjA
Dess kristalliska spegel giver bild At fager mA

Med fridsAll rAst hon signar
De som under isvind dignar
En fordom sAng til vArn, en sjAlens skAld
I nordskogen silvrigt skimmer
I hAngdrivor vi fArnimmer
Den hednaskAna fAdd ur JAkelkAld

Likt tornerspel mellan frusna sfArer
Gryning ur natt sig tvingar
StjArnevAn, den nakna blekhet
Seglar pA Alvevingar

Hon Ater trAder gennom frostportalen
NAr mAnljus dAr fAr stigen sol
Det gnistrande stoft hon strAr
Leder stigen till hennes drottningsstol
Aver skarbekrAnta