Versuri Vintersorg - ManskensmAn

Album: Vintersorg - Odemarkens Son[Musik & Lyrik: Vintersorg]

I gnistors regn binds en krans
En cirkel sluten av stjArnors glans
Fran fjArranhet, fran dunkel sfAr
I tAckenvirvlarnas atmosfAr
Nu rider de fran pol till pol
Mot rymdens tinnar, mot slocknad sol
I molnens huld, blott fjArran An
De hAgtidsmantlade manskensmAn

Med spAnd bage och blAnkande dolk
Dessa luftgudar fArdas Aver himlens lykta
I nattens klang, den ofArstAllda tolk
LAngs vintergatans bana ses de flykta

Eldkvastar fran valnadshAst
"Beinga till oss, din hedersgAst"
Han som Aver manen styr
Och stormorkesternas uvertyr

Likt blodfArgad rubin
Ar manskensmAnnens blickar
Med lAmska solvargsgrin
LAngs himlakartan de drar
De bAr pa nattens arv
Som smeksamt oss bestickar
I AndlAst tidevarv
HAr! VArldsalltets fanfar

Fran Orions bAlte de drar sin banestav
Och nedstiger mot granskogsbrynen
Sen urminnes tid de vevat jordens nav
Fran stjArnfirmamentet skAnkt hembyggdssynen
"Och ridande gladiatorer mot skyn ater lyfte
De Aro fArmArkade solskensandar med det hAgre syfte"ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook