Versuri Vintersorg - NAr Alver Sina Runor Sjungit

Album: Vintersorg - Odemarkens Son[Musik & Lyrik: Vintersorg]

SolmArkets br1adfang nu star
Vid storskog och rimhAljda snar
Kom! Syster och broder fran lid
Nu stundar en alvehAgtid

En gatfull slAkt
I daggkapa skrudad
Av skymningen vAckt
Ur mossan som dess hemvist tAckt

[Ref:]
NAr alver sina runor sjungit
Fran asar, utAver fald
Och pa frostAm vAxtbAdd sprungit
Med Adets hArold
Skola Ademarken viska
Fran trolldomskAllans brAst
Sasom nordavindar friska
Med en sarogAst

HAstmoln flyr
I bradstArtad resa
Aver kArrlagg och myr
I, av trolltyg omstralat Aventyr

[Ref:]

En rikesfamnande syn
Beskadad av stjArnblick fran skynĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook