Versuri Vintersorg - Naturens Galleri (The Gallery Of Nature)

Album: Vintersorg - Cosmic Genesis[Music & Lyrics: Vintersorg]

En grottmyning gapar mArk och dyster
i bergsidans stenstruktur.
Vid glimmerschiffrets lyster,
min blick fAsts vid dess arkitektur.
DAr lurar urtidsmakter,
viljekraften i en kAllrAnnil.
Som stArtar ned mot djupa schakter
och skAljer Adrad spArfossil.

Vad helst min blick begrunnar
blAser dess skAnhet sinnet i svall.
Som en underjordisk mAne kall,
blAndar en bergkristall.
Breda sprickors giriga munnar
Ar en portal till jordens mArg.
KringrAnd av malmrik fArg,
en ateljA i dunkelt berg.

LAngs trAnga gAngar mot djupets hjArta
Som utsiras av metaller bjArta
i bilder, fullAndad estetik.
Droppstensskulpterade gestalter
skrinlagda i tryggt fArvar.
Formade i hAllars spalter
Aver rAnnilen spegelklar.

Naturens galleri
Ar likt en fantasi,
och mystikens lustgArd och boning.
Naturens galleri,
vederkvickelsens trolska utopi.ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook