Versuri Vintersorg - Norrland

Album: Vintersorg - HedniskhjaertadEtt trolskt vargaland
Insvept i hAstlig mantel
Utav tussmArkrets sfAr
Ur sagans natt det stillsamt fAddes
Likt nordanvAdrets fArd
Genom lAvsalars prakt

En AventyrsfArd
Med drAmmande tjArn och fArrAdisk myr
DAr fjAllvAggar rest sig omkring
Och fimbulkAlden lystet lurar
DAr vargkArers klagohymn
Ar pulsslag i mitt hjArta

Tronad av det bitterljuva rikets mAktiga lugn
I urskogens lavklAdda pelarhall
Jag strAvar lAngst vandringsstrAken
I blAst och norrskenslyster

Vid synviddens rand
Ligger vitterdimmornas dok
SA tungt Aver trollbergens trakt
Togligt faller nu snA Aver norrland
Och gyller As och stam
Vintern sAnker sig ner

OktobersnAn tAcker nu bygden
Stormarna river och sliter
Och i den dAdolgres hamn
Skall blodet tjAla sig
NAr det obanade islandskapets vrede vaknar.

Jag strAvar lAngst vandringsstrAken
I blAst och norrskenslyster
Och de tvArvulna frostnAtternas ankomst
KAnns som sjAlabalsam

Mot sAder jag vandrat
Att skAda dess vida slAtter
DA ett gastavred sA lAmskt
Med de dystraste krafter rev i sinnet
Jag vAnde sA mot norr
Och fann min sjAlafridĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook