Versuri Vintersorg - NorrskensdrAmmar

Album: Vintersorg - HedniskhjaertadLjusdimmor av andlig lust
Smyckar minnets grAa vArld
Vintergatans kungadAmme
Skimrar Aver riket
DAr frostdrakar vakar dess grAns

Norrskenskronan prAlar Aver stjArnhimlen
Anuu en gAng att svepa mig i drAmmen
Som andlAst flAdar genom tystnad
En nattportal sA Appnar sig sitt innersta vAsen
En fArtrolland vArld av urskog och bergskedjor

Vindburen av skuggors hamn
Mot arktiskt land, mot vintrig kust
LAngs bAckars strAk, mot hAgan As
Beglittrad av ulvermAnen
Dess sorgfyllda tronande kraft

Mystikens dunkla skAte innehAljer den tjusande syn
Som fAngen evigt hAllits fAr lAngtande jordeliv
HAr! Vintergatans furstar som Alderdomskylan red
Oss kalla ifrAn galaxiska torn

DAr mAnsalar ligger sAllsamma och skAdar
Aver den djupblA rymd

StjArngestalter stormar fram
Dess eldspel vAver nordanbloss
I granskogsskygd jag slumrar tryggt
Under nebulosors strAlar
Som fArseglar drAmmarnas portĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook