Versuri Vintersorg - Om RegnbAgen Materialiserades (If The Rainbow Materialised)

Album: Vintersorg - Cosmic Genesis[Music & Lyrics: Vintersorg]

En daggvuren gryningshimmels disiga bud
tjAnar som arlaregnets segel.
Till soleld begnistrar dess mantelskrud,
och var droppe bildar en spegel.
Som lAnkas mot en rymd i bAgad strAm,
ett draperi som i bjArta kulArer sprakar.
SkAnkt ifrAn molnkaravaners purpurdrAm,
lika mystisk som modermArkrets drakar.

Vad skedde om skapnaden blevo solid,
en bro Aver svindeldjupa avgrunder?
FArgrenad vid galaxens gAmda lid
och stjArnhimlens brinnande lunder?
Skulle vi gA lAngs bAgen tunn
som vattenreflexerna fogar? (mot jordens grund)
Asa vAr visdom ur sagans brunn,
fArsjunkna i kosmiska skogar? (i en euforisk blund)

PrAlande grann
den tunna materian, genomstrAlas.
I solskensljus den funnit sin sjAl,
i vattenrAk sitt kArl.
VAsenfylld,
av vAdrets makt fArgylld, nyanser mAlas.
Diffusa konturer mitt hjArta nAr
och fyller ett fjArilslAtt begAr.

Jag vAlkomnar dig, sjufArgade dynasti.
Som lindrar min Angest, min inre elegi.

PrAlande grann
den tunna materian, genomstrAlas.
I solskensljus den funnit sin sjAl,
i vattenrAk sitt kArl.
VAsenfylld,
av vAdrets makt fArgylld, nyanser mAlas.
Diffusa konturer mitt hjArta nAr
och fyller ett fjArilslAtt begAr.ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook