Versuri Vintersorg - RundansAlbum: Vintersorg - Till FjAlls[Musik & Lyrik by Vintersorg]

Skugglika Skapnader dvAler i sin sjAl
Til grymvulna nattens trAl, och rundansen gAr
FAr sagen de bAro syn, sAvda av trolldomsord
Sprungna frAn underjord, rundansen gAr

FAr Kung Och Fosterland

Musik & Lyrik by Vintersorg, except the melody
Line in the middle, it's taken from "The Hall Of
The Mountain King" by Edward Grieg

SjAlafrAnder, norden rungar
VapenbrAder vid Svea strand
Stridskamraters kamprop ljungar
FAr upphAjd kung och fosterland

Ett hArnadstAg svor ed
I tAtt uppslutna led
Till den Adla hembygdsprakt
Till moder jords omdrAmda trakt

FrAn korpgudsArans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
GAts i brAst fAr strid och fejd

Med obild eldsblick de betrakter
HjAltelandets offerbAl
Den sammansvurna hAren vakter
Vattebrynet med blodormsstAl
Nu servissa lag
Til taktfast trummas-slag
Styr stolta Naglfar
PA vikingsfArd de vreda drar
I djArva stormas fAng
Fylld av tordAnsAng
Av forna gudar krAnt
De, som ledstjernan utrAnt

NAr fiende fallit, varhelst de An finnes
Konungen kallar mannarna till
NAr norden omnAmnes, smArta minnes
Ty bloddrAnkta bredsvArd Ar vart sigill

Ett hArnadstAg svor ed
I tAtt uppslutna led
Till den Adla hembygdsprakt
Till moder jords omdrAmda trakt

FrAn korpgudsArans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
GAts i brAst fAr strid och fejd
Like us on Facebook