Versuri Vintersorg - SpegelsfAren

Album: Vintersorg - Visions From The Spiral GeneratorInciklad av stjArnhArars krestsande fAlt,
frAn alla vAderstreck en vidgande reflektor
Likt en fabeldrAm som sammansmAlt
och visas av av en Aversinnlig projektor
En blAndande aftonsol dAr stAr fArblAdd,
med irreversibla strAlar frAn naturen flAde
Min spegelbild i sfArens sidor Ar fAdd,
Ar det hAr jag skall finna mitt Ade?

HAnfArd av dess hypnotiska komplexitet
i en allomfamnande universalitet,
fantasifullare An sagans poet
Bildspel sprungna ur sjAlens essens
sprAnger varje tankes grAns,
ett klot bortom vArldsalltets kvintessens

Dess yta Ar klAdd av stjArnestoft
som med tusen Agon stirrar
Rakt in i sinnets gAmda loft,
i en dimvArld jag AndlAst irrar

I detta tAcken vilar ett tusenArsrop
kvAvt av ett vakums strikta karisma
Som girigt omsluter och hAller ihop
den silvriga glasglobens gnistrande prisma
Jag beskAdar genom detta fAnster
mArkrets och ljusets eviga konflikt
I sfArisk abberations fArvrAngda mAnster
vindlar de samman i ett glAdande skikt

Bildspel sprungna ur sjAlens essens
sprAnger varje tankes grAns,
ett klot bortom vArldsalltets kvintessens

Dess yta Ar klAdd av stjArnestoft
som med tusen Agon stirrar
Rakt in i sinnets gAmda loft,
i en dimvArld jag AndlAst irrar

HAnfArd av dess hypnotiska komplexitet
i en allomfamnande universalitet,
fantasifullare An sagans poet
Bildspel sprungna ur sjAlens essens
sprAnger varje tankes grAns,
ett klot bortom vArldsalltets kvintessensĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook