Versuri Vintersorg - StillaAlbum: Vintersorg - HedniskhjaertadFjAllet nu andas, kring mig susa
JAmna djupa andedrag
FjAllet nu sover, stora ljusa
Skyar gA fAr kvAllsvind svag

Det Ar fjAllets sommardrAmmar
Som i tusen Adror strAmmar
Blodet friskt och porlande
Djupt i sAmnen sorlande

Sakta nu fjAllet sAmks och hAves
Likt en jAttejungfrus barm
SlAja skAr av skyar kvAves
Aver barmen vit och varm
Livet dArinne gAmmer
Jungfrun Ar ej dAd, hon drAmmer
Lungt i slummer vilande
Genom sekler ilande

Stilla, stilla - fAr ej stAra
Denna ro med sorger smA
Kom och lyss och du skall hAra
Henns stora hjArta slA
Och den man som djupt betagen
HArt de starka lugna slagen
GAr bland makter stridande
OsArbar och bidande