Versuri Vintersorg - SvAltvinter

Album: Vintersorg - Odemarkens Son[Musik & Lyrik: Vintersorg]

Den birfilande snAstorm vid herkuliska uren
Aver iskrAnt grAnsrygg i ursprungsmakt
Fran bergryggens skulderblad hArs nAverluren
De klagande toner i svAltande trakt

[Ref:]
Med hungerns sorgevagnar som slApande ok
UtmArglade, halAgda, med bukar som rAmnar
NybyggarAden insvepta i vinterns dok
DAr ovAdret skAvlar och ruiner efterlAmnar

VAvtAtt Ar snAfallet som ger en matt belysning
Kylan fArkunnar sin hArskarrAtt
Nu fAdan har sinat, allt kAnns som en feberrysning
Det gnager i sjAlen hos fjAllbygdens Att

Livslagan falnar fAr omAltig nAd
"Ett kungarike, fAr kAtt och brAd"
Fran korpboning hAres hanskratten
Sa sakteligen nArmar sig polarnatten

Och fjAllskred avlas vid topparnas fAsten
En dundrande hArsmakt i rasande fArd
Byns undergang, och lavinen Ar sjAlva offerprAsten
Och drivornas fAngsel dess altarhArd

[Ref:]

Frosttronade de domnar
Till griftlig stillhet de somnarĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook