Versuri Vintersorg - Universums Dunkla Alfabet

Album: Vintersorg - Visions From The Spiral GeneratorLikt ett levande vAsen i harmonerande dynamik,
BesjAlad i den stora talens lagar
En mondial kompositAr av sfArers musik
Sedan begynnelsens skaparrusiga dagar
Dess sprAk Ar grunden till brinnade novor
Och mitt hjArtas symfoniska korus
De exploderande stjArnkropparnas offergAvor,
Som synes Aterskapa hemlighetsfulla torus

I kometernas svans
Finns dess struktur,
En trogen konstans
Likt timglas och solur.
FArbryllande tal
Bygger vAr vArldsenhet
I varje fraktal,
Universums dunkla alfabet

Jag gAr Aventyrslysten i Lindemanns tankegAngar,
Pi har Appnat en port pA glAnt
Fordom tAmjdes vi som algebrans fAngar,
Nu sAker vi nyckeln med nya instrument
Den gAtfulla kraft lAngs tidens ocean
Som retfullt har prAvat modet
Jag betraktar solars blAndande karavan
Med Arcturus skAlvande i blodet

LjusbAljor burna genom mArkrets arena
Styrda av cirkelradiers approximativa tal
Det olAsta mysteriet fAr tanken att skena
NAr vi finner ytterligare en decimal

Kuvad under utforskandets majestAt,
FArlorad i Arkimedes kvadtratrAtters gap
FAngslad i formlernas komplicerade nAt
Driven mot branten till galenskapĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook