Versuri Vintersorg - Urberget, Aldst Av Troner

Album: Vintersorg - Till FjAlls



[Musik & Lyrik by Vintersorg]

I tidsbegynnelsens rofyllda vagga
Det vArdnansvArdiga obrutna fjAll
Av daggstAnk sirad. Likt en brAdraflagga
Dansade grenverk Aver mossvuxen hAll
SAllhet strAlade kring urbergets hjAssa
FjArmer ekade dess evighetspsalm
VAlljudsvAgor i den sjAlfyllda mAssa
Vandlade styrka ur Angest och kvalm

Du har fostrat dalgAngens nordansAner
Du sAnde trollkraft till hjArtats vrA
I offerflammeans sken de skymningsbAner
KringrAnde marken dAr ditt dAmme stA
Trollkungens andedrag i ditt innre, tunga
Den skuggrika allmakt i segervand frid
Ditt skal Ar hans hans harnesk nAr Askskyar ljunga
Han suttit ditt hAgsAte i AndlAs tid

Ett hArspel av hornblAs nu varslar om faran
NAr kristlig betrAda din hedna helgedom
En hAgtidlig kampsAng frAn sAngarkaran
Som bardas fAr bergets beskyddande gnom

Du skrudad stAr i den huldrika dimma
Med naken runhAll som konungastol
I milda gryningens morgenstrimma
Du, Aldst av troner i fosterlAndsk nol



ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook